Regulamin Kadry KS Oświęcim

REGULAMIN KADRY SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W OŚWIĘCIMIU

na sezon szkoleniowy 2018/2019

I Postanowienia ogólne.

1. Do Kadry KS Oświęcim zakwalifikowani zostali sędziowie klasy okręgowej, klasy A, klasy B oraz sędziowie asystenci, którzy do 30.06.2018 nie ukończyli 30 lat.

2. Po zakończeniu sezonu przeprowadzona zostanie weryfikacja uprawnień do prowadzenia poszczególnych klas rozgrywkowych dotycząca osób znajdujących się w Kadrze KS Oświęcim. Decyzją Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej do klasy A oraz B mogą awansować sędziowie z najlepszymi wynikami w Kadrze KS Oświęcim.

3. Sędziowie, którzy według w/w punktu otrzymują prawo awansu na dany sezon nie rywalizują z pozostałymi sędziami o miejsce w danej klasie lecz zaliczają egzamin na dany sezon według zasady zaliczeniowej 24 pkt / 10 okrążeń.

4. Sędziowie należący do Kadry KS Oświęcim na podstawie kolejności po zakończonym sezonie mogą zostać wytypowani przez Zarząd na egzamin klasy okręgowej. Ilość sędziów podanych na egzaminy z Kadry KS Oświęcim jak również zasady rywalizacji z sędziami spadającymi z wyższych lig oraz sędziującymi już klasę okręgową w sezonie 2018/2019 ustala Zarząd KS Oświęcim. Zasada kolejności w Kadrze KS Oświęcim pomaga sędziom walczącym o wolne miejsca w przypadku równych wyników w egzaminie na klasę okręgową tzn. sędzia będący wyżej w Kadrze KS Oświęcim uzyskuje wtedy prawo awansu przy identycznych wynikach na egzaminie.

5. Po zakończeniu sezonu 2018/2019 sędziowie klasy A, którzy z jakichkolwiek powodów nie przystępowali do egzaminów Kadry KS Oświęcim zostaną na sezon 2019/2020 przesunięci do klasy B. Podobnie jest z sędziami klasy B, którzy zostaną jedynie sędziami asystentami.

6. Bez względu na powód, każda nieobecność na egzaminie traktowana będzie jako niezaliczenie.

7. Ostateczna lokata na liście klasyfikacyjnej będzie ustalona według wzoru:

Suma= (Et1 + Et2 + Et3 + Et4)/4

Et – egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań. Czas pisania egzaminu 30 minut. Oto przelicznik:

Punkty

Ocena

Punkty

Ocena

Poniżej 21

0

25,5

4,55

21,0

4,0

26,0

4,60

21,5

4,0

26,5

4,65

22,0

4,0

27,0

4,70

22,5

4,0

27,5

4,75

23,0

4,0

28,0

4,80

23,5

4,0

28,5

4,85

24,0

4,40

29,0

4,90

24,5

4,45

29,5

4,95

25,0

4,50

30,0

5,0

Limit zaliczeniowy - 24 pkt

Jeżeli sędzia osiąga wynik egzaminu w granicy 21,0-23,5pkt to otrzymuje ocenę 4,0 lecz nie spełnia wymogów zaliczeniowych opisanych w punkcie 3. Sędzia osiągający wynik poniżej 21pkt otrzymuje ocenę 0,0.

8. Do pytań znajdujących się w zestawie egzaminacyjnym w kadrze przysługuje dwutygodniowe odwołanie od dnia egzaminu. Odwołania z numerem pytania oraz opisanymi wątpliwościami co do słuszności odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy członków Komisji Szkoleniowej: siralex@poczta.onet.pl, emree@wp.pl, matysss@op.pl. Komisja Szkoleniowa ma obowiązek do 7 dni od otrzymania odwołania odpowiedzieć na przysłane odwołanie. Gwarancją dotarcia odwołania dla sędziego jest potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej przez członków Komisji Szkoleniowej i od tego terminu przysługuje 7 dni na odpowiedź. Przyjęcie odwołania nie powoduje odebrania punktów sędziom, którzy odpowiedzieli na pytanie wzorcowo na egzaminie, natomiast gdy odpowiedź wzorcowa zostaje zmieniona należy ją uznać jako dwutorową i dodać punkty pozostałym sędziom, którzy udzielili na pytanie jednej z dwóch odpowiedzi.

9. Ustalone zostały następujące terminy Kadry:

 1. 11.09.2018 – egzamin teoretyczny
 2. 08.10.2018 – egzamin teoretyczny
 3. Wiosna 2019 – egzamin teoretyczny
 4. Wiosna 2019 – egzamin teoretyczny

Wiosenne terminy egzaminów zostaną podane na pierwszym zebraniu plenarno-szkoleniowym w 2019 roku.

10. Lista sędziów zakwalifikowanych do Kadry na sezon 2018-2019:

 1. Cisiński Maciej
 2. Karaśkiewicz Konrad
 3. Bartuś Radosław
 4. Sroka Sebastian
 5. Sroka Krystian
 6. Wanat Dariusz
 7. Mioduszewski Kacper
 8. Nowak Maksymilian
 9. Wojnowski Łukasz
 10. Jędras Michał
 11. Jurzak Emilian

II. Postanowienia końcowe.

1. Przed ustaleniem nominacji na poszczególne klasy rozgrywkowe Zarząd ma prawo przeanalizować kandydatury poszczególnych sędziów, biorąc pod uwagę: poziom sędziowania, postępy, zaangażowanie, dyscyplinę ogólną oraz sprawność fizyczną.

2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Zarząd KS Oświęcim. Zarząd ma prawo do interpretowania regulaminu w sprawach losowych.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 roku.

4. Wcześniejsze regulaminy Kadry tracą moc z dniem 31.08.2018 roku.

Komisja Szkoleniowa

KS Oświęcim

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości